Strážci
Casey
Theo
Lily
R.J.
Dominic
Phant
Swoop
Finn
Jarrod
Camille

Zordy
Zvířecí Duchové
Pýcha Džungle
Pýcha Vlka
Mistr Džungle
Nosorožčí Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Rinshi Šelmy 

Mistr Mao
Mistr Mao byl hlavním učitelem na Akademii Pai Zhuq a mistrem Zvířecího Ducha Karakala. Vybere Caseyho, Thea a Lily, aby se stali třemi strážci truhly Dai Shi, dokud dovnitř nevtrhne Jarrod a omylem Dai Shi nevypustí. Ten zabije Mistra Maa, než ovládne Jarroda. Jeho duch setrvává v lidském světě a několikrát pomáhá Strážcům otevřením portálu do Duchovního světa a bojem proti vzkříšené armádě Dai Shi. Bojuje sám se dvěma Rinshi Šelmama, než se přemění do Duchovního Zvířecího Módu s ostatními Mistry, aby zničil zbytek armády Dai Shi. Poté, co je Dai Shi definitivně zničen, je jeho duch konečně v míru a přesune se do duchovního světa.

Poprvé viděn v "Welcome to the Jungle"
 


 
Mistr Rilla
Mistr Rilla je Pai Zhuq Mistr Zvířecího Ducha Gorily, který žil v duchovním světě poté, co zahynul ve válce s původními šelmami. Trénuje Caseyho poté, co cestuje do duchovního světa na svůj výcvik a propůjčuje mu schopnost využívat Mistrovský Mód Džungle a přivolává svého Zvířecího Ducha Gorily, aby ho použil v obřích bitvách poté, co Casey čelil svým dětským obavám. Později cestuje do světa lidí a osobně bojuje se Červenou Stínovou Stráží, než se přemění do Duchovního Zvířecího Módu s ostatními Mistry, aby zničil zbytek armády Dai Shi.

Poprvé viděn v "Ghost of a Chance, část 1"
 


 
Mistr Lope
Mistr Lope je Pai Zhuq Mistr Zvířecího Ducha Antilopy, který žil v duchovním světě poté, co zahynul ve válce s původními šelmami. Trénuje Thea poté, co cestuje do duchovního světa na svůj výcvik a propůjčuje mu schopnost využívat Mistrovský Mód Džungle a přivolává svého Zvířecího Ducha Antilopy, aby ho použil v obřích bitvách poté, co Theo čelil svému strachu z vystupování před lidmi. Později cestuje do světa lidí a osobně bojuje s Dynamirem, než se přemění do Duchovního Zvířecího Módu s ostatními Mistry, aby zničil zbytek armády Dai Shi.

Poprvé viděn v "Ghost of a Chance, část 1"
 


 
Mistryně Guin
Mistryně Guin je Pai Zhuq Mistryně Zvířecího Ducha Tučňáka, která žila v duchovním světě poté, co zahynula ve válce s původními šelmami. Trénuje Lily poté, co cestuje do duchovního světa na svůj výcvik a propůjčuje jí schopnost využívat Mistrovský Mód Džungle a přivolává svého Zvířecího Ducha Tučňáka, aby ho použila v obřích bitvách poté, co Lily čelila svému strachu z pavouků. Později cestuje do světa lidí a osobně bojuje s Lepus, než se přemění do Duchovního Zvířecího Módu s ostatními Mistry, aby zničila zbytek armády Dai Shi.

Poprvé viděn v "Ghost of a Chance, část 1"
 

Pai Zhuq Mistrové
Povoláním plné síly jejich Zvířecích Duchů byli Mistrové schopni poslat armádu šelem zpět do duchovního světa. Nicméně toto vítězství stálo Mistry jejich síly, které Dai Shi vysál. Ale nakonec je získali zpět, když Strážci zničili Dai Shi.

Poprvé viděni v "Now the Final Fury, část 2"
 


 


 
Fran
Fran byla pravidelnou zákaznicí Jungle Karma Pizzy, kterou si R.J. najal přibližně ve stejnou dobu jako Strážce. Často ke své frustraci přebírá řízení Jungle Karma Pizza sama, protože nezná totožnost Strážců, dokud není svědkem jejich morfování a boje v televizi v R.J.ově podkroví. Později se sblíží s Dominicem a cestuje s ním po světě poté, co Strážci porazí Dai Shi.

Poprvé viděna v "Welcome to the Jungle"
 


 
Flit
Flit byl původně lidský válečník, který bojoval s Camille a proměnil se v mouchu poté, co na něj hodila larví prach a pokusila se ho sežrat. Flit však přežije a je schopen utéct z jejího žaludku aby komentoval obří bitvy, ale není schopen přežít dlouho mimo její břicho. Flit několikrát asistuje Strážcům. Po boji Camille zvrátí kletbu, do které ho uvrhla, a promění ho zpět v člověka, který začne pracovat v Jungle Karma Pizza.

Poprvé viděn v "Welcome to the Jungle"


 
Luen Martin
Luen Martin je starší dvojče Thea. Na rozdíl od Thea má Luen k Theově frustraci spíše laxní povahu. S Theem si ho spletl Dynamir, ale je zachráněn svým bratrem a krátce po této události odchází za svým dalším dobrodružstvím.

Poprvé viděn v "Blue Ranger, Twin Danger"


 
Dr. Sylvia Jenningsová
Dr. Sylvia Jenningsová je archeoložka pracující v Ocean Bluff, která objevila pět Krystalových Očí. Casey se ji pokouší přemluvit, aby mu je dala do bezpečí, ale odmítá, dokud je Camille neukradne. Poté je dá Caseymu, aby zajistila, že bojovníci v nich uvěznění neuniknou.

Poprvé viděna v "Arise the Crystal Eyes"
 


 
Maryl Snyderová
Maryl Snyderová je genetička, která vyvíjí klonovací vzorec X5, který má schopnost klonovat opice, který ukradne Camille. Informuje Dominica o jeho slabině, která spočívá v tom, že původní opice dostane nesnesitelné svědění.

Poprvé viděna v "Maryl and the Monkeys"
 


 
Jimmy
Jimmy je studentem Caseyho, který také vlastní Zvířecího Ducha Tygra. Pomáhá Strážcům napájet Drápový Kanón poté, co Whiger ukradne Caseyho Zvířecího Ducha.

Poprvé viděn v "Tigers Fall, Lions Rise"
 

Gabby
Gabby je neteř Mistra Phanta, která trénuje s Lily, aby zlepšila své taneční dovednosti a pomohla jí překonat strach ze selhání.

Poprvé viděna v "Dance the Night Away"